Złotowo – drugi etap prac

W 2018 roku przystąpiono do właściwych prac konserwatorskich i budowlanych. Wykonano odkrywki fundamentów i posadzki. W trakcie prac odsłonięto pierwotne posadowienie dwóch ołtarzy oraz wcześniejszą dekorację malarską ścian zrębu.

Usunięto betonową wylewkę i XX-wieczną  kompletnie zlasowaną ceglaną posadzkę ułożoną na cemencie. Zdemontowano i przewieziono do pracowni konserwatorskiej drewniane wyposażenie świątyni.  Zdjęto również prawdopodobnie XX-wieczny deski stropu, który został w znacznej mierze zniszczony przez ksylofagi.

W trakcie prac przy elewacjach odkopano fundamenty, zdjęto szalunek i odsłonięto belkę fundacyjną z datą 1725 nad południowym  wejściem do kościoła oraz zrąb kościoła, który okazał się być w bardzo złym stanie. Przystąpiono do usunięcia zniszczonych fleków założonych w trakcie poprzednich konserwacji i wycięcia zainfekowanych i całkowicie zdegradowanych fragmentów zrębu.

Złotowo – pierwszy etap prac konserwatorskich

W pierwszym etapie prac przystąpiono do kompleksowej fumigacji kościoła. Stan wszystkich elementów drewnianych zarówno wyposażenia wnętrza jak i elementów konstrukcyjnych wymagał całościowego gazowania i dezynfekcji.

Równolegle prowadzono kwerendę i prace historyczne, w wyniku których udało się ustalić, iż w 1725 roku miała miejsce budowa kościoła na planie ośmioboku wydłużonego na osi wschód-zachód, zrębowego, oszalowanego, z dachem krytym dachówką holenderką, z trzema szerokimi wejściami, o dwuskrzydłowych wrotach ryglowanych od środka, od zachodu, południa i północy oraz wąskim wschodnim. Kościół posiadał dziewięć otworów okiennych tożsamych z obecnymi. Wnętrze świątyni nakryte było drewnianą, spłaszczoną kolebką (z wizytacji biskupiej z 1787 r. ponadto wiadomo, że pierwotnie malowaną, tak jak chór).

Prace fumigacyjne w kościele w Złotowie

Zakończono prace fumigacyjne przy kościele w Złotowie. Prace zrealizowano jako pierwszy z etapów projektu Perły Architektury Drewnianej Ziemi Lubawskiej. W ramach projektu, w kolejnych etapach, konserwacji i restauracji poddany zostanie cały kościół w Złotowie.