Fumigacja kościoła w Nowym Mieście Lubawskim

Przeprowadzono prace fumigacyjne elementów wyposażenia wnętrza kościoła oraz rozpoczęto prace konserwatorskie wyposażenia kościoła. W pierwszej kolejności konserwacji i restauracji zostanie poddana późnorenesansowa empora chóru organowego wraz z prospektem organowym.