Zakończenie prac w Boleszynie

Na uroczystości odpustowe parafii św. Marcina w Boleszynie zakończono wszystkie prace konserwatorsko – restauratorskie zaplanowane do realizacji w ramach programu „Drewniane Perły Architektury Ziemi Lubawskiej”. Ostatnim z elementów wyposażenia poddanym konserwacji był ołtarz główny kościoła, z cudownym wizerunkiem Matki Boskiej Boleszyńskiej. Prace prowadzono od wczesnej wiosny 2019 roku. Ołtarz po zakończonej konserwacji powrócił do parafialnej świątyni.

Ołtarz MB Boleszyńskiej

Trwają prace konserwatorsko – restauratorskie przy ołtarzu głównym kościoła w Boleszynie. W ramach kolejnego z etapów prac, z powierzchni ołtarza usunięto warstwy przemalowań, odsłaniając oryginalnie zachowaną dekorację malarską z czasów powstania ołtarza. Białoszara i zielonoszara malowana imitacja marmuru – tzw. marmoryzacja podkreślona była złoconymi listwami. Zakończenie prac zaplanowano na początek września.

Konserwacja ołtarza głównego kościoła w Boleszynie

Rozpoczęto ostatni z etapów prac konserwatorskich przewidzianych do realizacji w Boleszynie. W ramach projektu „Perły Architektury Drewnianej Ziemi Lubawskiej” – zainicjowano konserwację ołtarza głównego. Ołtarz zdemontowano i po zabezpieczeniu przewieziono do pracowni konserwacji dzieł sztuki do Torunia.

Boleszyn – konserwacja ambony

Trwają prace konserwatorsko – restauratorskie przy zabytkowej ambonie z kościoła w Boleszynie. Prace rozpoczęto w IV kwartale 2018 roku. Ambonę po zdemontowaniu przewieziono do pracowni konserwacji dzieł sztuki, do Torunia. Konserwacja i restauracja potrwa do końca I kwartału 2019 roku. Sama ambona bez wątpienia pochodzi z XVIII wieku, ponadto została w trakcie XIX wieku częściowo przebudowana – zmieniono lub dorobiono schody.

Boleszyn – zakończenie prac – ołtarz św. Trójcy

Zakończono prace konserwatorskie przy kolejnym z bocznych ołtarzy – św. Trójcy. Konserwacja i restauracja ołtarza trwała od maja 2018 roku do końca listopada. Zrealizowano pełen program prac obejmujący wzmocnienie strukturalne zniszczonego przez owady drewna, z jakiego wykonano ołtarze; usunięto grube warstwy przemalowań z powierzchni odsłaniając oryginalnie zachowane opracowanie z 1743 roku; uzupełniono ubytki warstw oryginalnej zaprawy, opracowania malarskiego wraz ze srebrzeniami i złoceniami. Przeprowadzono również konserwację i restaurację obrazów (dodanych w późniejszym okresie do ołtarza, w trakcie renowacji z początku XX wieku). Poniżej w galerii prezentujemy wybrane fotografie elementów ołtarza po zakończeniu prac konserwatorskich.

Boleszyn – ołtarz św. Trójcy

Trwają prace konserwatorskie przy drugim z pary ołtarzy bocznych – ołtarzu pod wezwaniem św. Trójcy. Stan zachowania ołtarza jet katastrofalny. Podłoże drewniane zostało zaatakowane i w znacznym stopniu zniszczone przez owady. Dodatkowo liczne niewprawne i doraźne reperacje odcisnęły na nim swoje piętno. Powierzchnia została w całości kilkukrotnie przemalowana olejno, grubymi warstwami zalewając oryginalne opracowanie – czerń z elementami podziałów – gzymsów – podkreślanymi czerwienią oraz srebrzeniami na ornamentach. Na szczególną uwagę zasługuje tabernakulum, najprawdopodobniej oryginalnie stojące na niezachowanym do dziś ołtarzu głównym z 1743 roku. Zakończenie prac przy ołtarzu planowane jest na koniec listopada 2018 roku.

Boleszyn – prace konserwatorskie przy ołtarzu św. Walentego zakończone

Zakończono prace konserwatorskie przy drugim z ołtarzy bocznych pod wezwaniem św. Walentego z kościoła parafialnego w Boleszynie. Przeprowadzone prace przywróciły ołtarzowi jego pierwotny wystrój, jeszcze z 1704 roku – ołtarz powstał do poprzedniej świątyni, został przeniesiony do nowo wybudowanego kościoła w 1743 r. Dnia 15 września 2018 roku w Boleszynie odbędzie się jak co roku odpust parafialny połączony z uroczystym poświęceniem ołtarza po zakończonych pracach konserwatorskich.

Boleszyn ołtarz Ukrzyżowania

Zakończenie prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym Ukrzyżowania z kościoła parafialnego w Boleszynie

W Wielki Tydzień do kościoła św. Mikołaja Biskupa w Boleszynie powrócił po zakończonej konserwacji i restauracji ołtarz boczny Ukrzyżowania. Ołtarz pochodzi z 1746 roku (o czym świadczy data ze zwieńczenia). Prace przywróciły pierwsze opracowanie ołtarza – usunięto grube warstwy przemalowań, odsłonięto oryginalnie zachowane srebrzenia (uzupełniono ich ubytki w trakcie prac). Zrekonstruowano również zachowaną szczątkowo dekorację malarską w formie prostej malowanej marmoryzacji. Obraz św. Mikołaja ze zwieńczenia, dopasowany wtórnie do ołtarza Ukrzyżowania powróci na swoje oryginalne miejsce w ołtarzu św. Walentego. W jego dotychczasowym miejscu zostanie umieszczona malowana kopia obrazu „Złożenie do grobu”. Prace trwały od września 2017 roku do końca marca 2018.