Badania archeologiczne w Boleszynie

Badania archeologiczne przy posadzce kościoła w Boleszynie

W trakcie prowadzenia prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym Ukrzyżowania z kościoła św. Mikołaja Biskupa w Boleszynie niezbędne okazały się badania archeologiczne przed ołtarzem. Zapadająca się posadzka świadczyła o znajdowaniu się w tym miejscu pochówków. W trakcie wykonanych prac archeologicznych prowadzonych przez dr Arkadiusza Koperkiewicza odkryto aż trzy poziomy pochówków pod posadzką kościoła. Drewniane trumny układano na przemian, w trzech poziomach, najprawdopodobniej jeszcze od XV / XVI wieku. Na miejscu obecnego kościoła, z pierwszej połowy XVIII wieku stał kościół wcześniejszy. Pierwsze wzmianki o parafii w Boleszynie pochodzą jeszcze z XV wieku. Od czasu wykonania w XIX wieku posadzki ceramicznej w kościele nie pochowano już więcej nikogo. Nie odnaleziono niestety tabliczek, nie udało się na obecnym etapie ustalić dokładnych dat. Po wykonaniu dokumentacji  wykop zasypano uzupełniając brakujący grunt i ponownie ułożono XIX w. zabytkowe płytki posadzkowe.