POIiŚ

Program Infrastruktura i Środowisko

O projekcie

Drewniane Perły Ziemi Lubawskiej – konserwacja drewnianych zabytków celem wzrostu atrakcyjności kulturowej regionu.

Głównym celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych 9 kościołów Diecezji Toruńskiej. Pozwoli to na przeciwdziałanie procesom degradacji obiektów, podniesienie walorów artystycznych i estetycznych kościołów oraz zwiększenie atrakcyjności miejsca. Celami pośrednimi projektu jest  wzrost atrakcyjności turystycznej regionu; zwiększenie działań kulturalnych, a co za tym idzie aktywizacja społeczności (jarmark Krzyżacki, wieczorne msze plenerowe, rajd rowerowy po ziemi lubawskiej szlakiem św. Jakuba); zwiększenie działań edukacyjnych w parafiach uczestniczących w projekcie. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w formie partnerstwa projektowego. Podstawą porozumienia jest zawarta dnia 09.08.2016 r. Umowa partnerska. Partnerem Wiodącym porozumienia odpowiedzialnym za realizację projektu jest Parafia rzymskokatolicka pw. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim. Pozostali Partnerzy: Parafia pw. Świętego Marcina Biskupa w Boleszynie; Parafia pw. Wszystkich Świętych w Brzoziu; Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny i Świętej Anny w Lubawie; Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomnie; Parafia pw. Świętego Wawrzyńca w Rożentalu; Parafia pw. Świętego Michała Archanioła w Tylicach; Parafia pw. Świętej Barbary w Złotowie. Koszt całkowity projektu wynosi: 18.413.649,19 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości: 15.651.601,81 zł. Łączna wartość dofinansowanie przyznana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla parafii biorących udział w projekcie stanowi 85 % wartości całkowitej inwestycji. Wkład własny wynosi 15% wartości całkowitej inwestycji.

Naszym celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych 9 kościołów Diecezji Toruńskiej. Pozwoli to na przeciwdziałanie procesom degradacji obiektów, podniesienie walorów artystycznych i estetycznych kościołów oraz zwiększenie atrakcyjności miejsca.

Dziedzictwo kulturowe regionu

Celami pośrednimi projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej regionu; zwiększenie działań kulturalnych, a co za tym idzie aktywizacja społeczności (jarmark Krzyżacki, wieczorne msze plenerowe, rajd rowerowy po ziemi lubawskiej szlakiem św. Jakuba); zwiększenie działań edukacyjnych w parafiach uczestniczących w projekcie.

Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych 9 kościołów Diecezji Toruńskiej. Pozwoli to na przeciwdziałanie procesom degradacji obiektów, podniesienie walorów artystycznych i estetycznych kościołów oraz zwiększenie atrakcyjności miejsca.

Zakończenie projektu przewidziane jest na koniec 2019 roku.

Poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych wraz z towarzyszącymi im pracami wydawniczymi oraz marketingowymi.

Założenia i cele projektu

Ochrona

Dziedzictwa kulturowego regionu Ziemi Lubawskiej

Konserwacja

Najcenniejszych obiektów zabytkowych

Promocja

Promocja kulturalna regionu Ziemi Lubawskiej

Wydarzenia

Cyk wydarzeń kulturalnych towarzyszących projektowi

Skontaktuj się z nami mailowo

Dostosuj rozmiar czcionki
Ustawienia kontrastu