POIiŚ

Program Infrastruktura i Środowisko

Aktualności

Złotowo – pierwszy etap prac konserwatorskich

W pierwszym etapie prac przystąpiono do kompleksowej fumigacji kościoła. Stan wszystkich elementów drewnianych zarówno wyposażenia wnętrza jak i elementów konstrukcyjnych wymagał całościowego gazowania i dezynfekcji.

Równolegle prowadzono kwerendę i prace historyczne, w wyniku których udało się ustalić, iż w 1725 roku miała miejsce budowa kościoła na planie ośmioboku wydłużonego na osi wschód-zachód, zrębowego, oszalowanego, z dachem krytym dachówką holenderką, z trzema szerokimi wejściami, o dwuskrzydłowych wrotach ryglowanych od środka, od zachodu, południa i północy oraz wąskim wschodnim. Kościół posiadał dziewięć otworów okiennych tożsamych z obecnymi. Wnętrze świątyni nakryte było drewnianą, spłaszczoną kolebką (z wizytacji biskupiej z 1787 r. ponadto wiadomo, że pierwotnie malowaną, tak jak chór).

Prace konserwatorskie w kościele w Boleszynie – IX-X 2017

Po zdemontowaniu elementów ołtarza, zabezpieczeniu na czas transportu przewieziono je do pracowni konserwacji dzieł sztuki w Toruniu. Elementy drewniane ołtarza, najsilniej zniszczone przez owady, poddano zabiegowi wzmocnienia strukturalnego. Rozpoczęto usuwanie przemalowań z powierzchni ołtarza, rzeźb i ornamentów. Ołtarz przemalowywano pięciokrotnie – tyle razy przeprowadzano przy nim doraźne prace renowacyjne. Zmieniano każdorazowo kolorystykę, „odświeżano” złocenia, próbowano naprawiać ubytki i uszkodzenia drewna. Prowadzone prace konserwatorskie w ramach projektu „Drewniane Perły Architektury..” mają na celu w pierwszej kolejności zahamowanie procesów niszczących, utrwalenie i zachowanie oryginalnej substancji zabytkowej obiektu, przywrócenie pierwotnego XVIII w., zachowanego wystroju ołtarza.

Prace fumigacyjne w kościele w Złotowie

Zakończono prace fumigacyjne przy kościele w Złotowie. Prace zrealizowano jako pierwszy z etapów projektu Perły Architektury Drewnianej Ziemi Lubawskiej. W ramach projektu, w kolejnych etapach, konserwacji i restauracji poddany zostanie cały kościół w Złotowie.

Prace konserwatorskie w kościele w Rożentalu

Przeprowadzono prace fumigacyjne wnętrza kościoła oraz rozpoczęto prace konserwatorskie wyposażenia kościoła. Jako pierwszy z elementów realizowanych w projekcie Pereł Drewnianej Architektury jest ołtarz późnobarokowy ołtarz boczny św. Jana Nepomucena z ok. 1761 r.

Fumigacja kościoła w Nowym Mieście Lubawskim

Przeprowadzono prace fumigacyjne elementów wyposażenia wnętrza kościoła oraz rozpoczęto prace konserwatorskie wyposażenia kościoła. W pierwszej kolejności konserwacji i restauracji zostanie poddana późnorenesansowa empora chóru organowego wraz z prospektem organowym.

Fumigacja kościoła pw. NMP i św. Anny w Lubawie

Przeprowadzono prace fumigacyjne drewnianych elementów wyposażenia wnętrza kościoła. W ramach projektu „Perły Drewnianej Architektury Ziemi Lubawskiej” rozpoczęto również prace konserwatorskie wyposażenia kościoła. Pierwszym w kolejności prac jest  późnobarokowy ołtarz boczny św. Jana Nepomucena z ok. 1761 r.

Skontaktuj się z nami mailowo

Dostosuj rozmiar czcionki
Ustawienia kontrastu