POIiŚ

Program Infrastruktura i Środowisko

Rożental

Kościół pw. św. Wawrzyńca w Rożentalu

Parafię założyli biskupi chełmińscy w XIV w. W drugiej połowie XVI w. W 1647 r. funkcjonowała szkoła parafialna.

Dzisiejszy kościół pw. św. Wawrzyńca w Rożentalu został zbudowany w 1761 r. Jest to kościół drewniany, wzniesiony w konstrukcji zrębowej, obustronnie odeskowany i olistwowany.

Budynek, posadowiony na fundamentach z kamienia polnego, jest jednonawowy z osiowo umieszczonymi na ścianie północnej i południowej kaplicami bocznymi zamkniętymi trójbocznie. Prezbiterium zostało zamknięte trójbocznie, z przylegającym od północy przedsionkiem i zakrystią od południa. Od strony zachodniej znajduje się na planie kwadratu wieża.

Historia kościoła w Rożentalu

Skontaktuj się z nami mailowo