POIiŚ

Program Infrastruktura i Środowisko

Boleszyn

Kościół św. Marcina Biskupa w Boleszynie

Parafia św. Marcina powstała w poł. XIV w. i należała do kapituły chełmińskiej. Po raz pierwszy nazwa miejscowości występuje w dokumentach jako Boleschino (1402–1416). Potem znaleźć można też nazwę Bollozin (1490), Boleszyn (1570), Bolesino (1647).
W dokumentach biskupa chełmińskiego Arnolda Stapila (1402–1416) znajduje się najstarsza pisana wzmianka zawierająca nazwę parafii.
Kościół pw. św. Marcina w Boleszynie znany jest jako sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, której kult rozwinął się od XVII w.
Obecna świątynia pochodzi z 1739 roku. W końcu XIX w. dobudowana została murowana zakrystia i skarbczyk. Jest to świątynia orientowana, o drewnianej konstrukcji zrębowej, z węższym od nawy głównej prezbiterium. Po stronie zachodniej mieści się kwadratowa wieża. Strop świątyni jest płaski, wspólny dla nawy głównej i prezbiterium.

Fotografia kościoła w Boleszynie w trakcie prac fumigacyjnych

Historia kościoła w Boleszynie

Skontaktuj się z nami mailowo

Dostosuj rozmiar czcionki
Ustawienia kontrastu