POIiŚ

Program Infrastruktura i Środowisko

Kościoły

Boleszyn

Parafia św. Marcina powstała w poł. XIV w. i należała do kapituły chełmińskiej. Po raz pierwszy nazwa miejscowości występuje w dokumentach jako Boleschino (1402–1416). Potem znaleźć można też nazwę Bollozin (1490), Boleszyn (1570), Bolesino (1647).
W dokumentach biskupa chełmińskiego Arnolda Stapila (1402–1416) znajduje się najstarsza pisana wzmianka zawierająca nazwę parafii.
Kościół pw. św. Marcina w Boleszynie znany jest jako sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, której kult rozwinął się od XVII w.

Zobacz więcej

Brzozie

Wieś Brzozie została lokowana przez biskupów płockich w 1310 r. Z tego okresu pochodziła prawdopodobnie pierwsza drewniana świątynia i parafia, która jest wzmiankowana w 1319 r. W XVI w. istniał tu kościół drewniany, zrujnowany ok. połowy XVIII w. Obecną świątynię zbudowano w 1826 r.,
a gruntownie odnowiono i przekształcono w drugiej połowie XIX w.

Zobacz więcej

Lubawa

Kościół parafialny pw. Najświętszej Marii Panny. Lubawa była siedzibą Biskupów Chełmińskich od XIII do XVII wieku. Fara została wzniesiona w 1330 r. Jest to budowla jednonawowa, murowana z cegły w stylu gotyckim. Kościół był kilkakrotnie odbudowywany po pożarach nękających miasto w XVI wieku. Od pokoju toruńskiego (1466) aż do I rozbioru w 1772 r. Lubawa wraz z okolicą należała do Polski. Na ten okres przypada najszybszy rozkwit miasta.

Zobacz więcej

Nowe Miasto Lubawskie

Budowę ceglanej świątyni rozpoczęto od prezbiterium, najprawdopodobniej dostawiając je do wcześniejszego, drewnianego kościoła, być może istniejącego już w 1320 r. W 2 połowie XIV w. do prezbiterium dostawiono trójnawowy korpus, z trzema wejściami. kościól otrzymał on formę bazyliki. Na zachodnim skraju nawy głównej wystawiono masywną wieżę, która była budowana etapami.

Zobacz więcej

Radomno

Parafię erygowano na początku XIV w. Pierwszy kościół został spalony w 1414 roku. Kolejny kościół został zniszczony podczas wojen szwedzkich. W 1702 rozpoczęto budowę nowego kościoła. Obecny kościół został wybudowany w latach 1903–06, przesunięty nieco na zachód w stosunku do poprzedniego. Jest to orientowany, murowany kościół w stylu neogotyckim. Od zachodu ustawiono czterokondygnacyjną wieżę.

Zobacz więcej

Rożental

Parafię założyli biskupi chełmińscy w XIV w.
W drugiej połowie XVI w. W 1647 r.  funkcjonowała szkoła parafialna. Dzisiejszy
kościół pw.  św. Wawrzyńca w Rożentalu został zbudowany w 1761 r. Jest to kościół drewniany, wzniesiony w konstrukcji zrębowej, obustronnie
odeskowany i olistwowany. Budynek, posadowiony na fundamentach z kamienia polnego, jest jednonawowy z osiowo umieszczonymi na ścianie północnej i południowej kaplicami bocznymi
zamkniętymi trójbocznie.

Zobacz więcej

Tylice

ościół został wybudowany w latach 1700–02. W nocy z 7 i 8.12.1990 r. został częściowo spalony i odbudowany w 1991 roku. Drewniana budowla, o konstrukcji zrębowej, jest orientowana, trójnawowa. Prezbiterium jest mniejsze od nawy, zostało zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią. Kruchta umiejscowiona jest z boku nawy. Od frontu ustawiono czterokondygnacyjną wieżę, zwieńczoną dachem namiotowym.

Zobacz więcej

Złotowo

Parafię erygowano w XIV w. Pierwsze wzmianki o wsi pojawiły się w 1324 r. Wynika z nich, że Złotowo należało do biskupów chełmińskich. Od 1641 r. wspólnota wiernych była filią parafii w Lubawie. Obecny kościół pw. św. Barbary został wzniesiony w 1725 r. Okazała, murowano-drewniana dzwonnica została wzniesiona w roku 1876. Dekret bp. Augustyna Rosentretera z 1910 r. ustanowił Złotowo samodzielną parafią.

Zobacz więcej

Skontaktuj się z nami mailowo

Dostosuj rozmiar czcionki
Ustawienia kontrastu