POIiŚ

Program Infrastruktura i Środowisko

Zakończenie prac w Boleszynie

Na uroczystości odpustowe parafii św. Marcina w Boleszynie zakończono wszystkie prace konserwatorsko – restauratorskie zaplanowane do realizacji w ramach programu „Drewniane Perły Architektury Ziemi Lubawskiej”. Ostatnim z elementów wyposażenia poddanym konserwacji był ołtarz główny kościoła, z cudownym wizerunkiem Matki Boskiej Boleszyńskiej. Prace prowadzono od wczesnej wiosny 2019 roku. Ołtarz po zakończonej konserwacji powrócił do parafialnej świątyni.

Skontaktuj się z nami mailowo