POIiŚ

Program Infrastruktura i Środowisko

Boleszyn – zakończenie prac przy ambonie

Zakończono prace przy konserwacji i restauracji ambony z kościoła w Boleszynie. Ambona po konserwacji powróciła na swoje dawne miejsce. Odsłonięto oryginalne opracowanie, uzupełniono ubytki niezachowanych partii, przeprowadzono reperacje stolarskie, uzupełniono ubytki oryginalnych złoceń i warstwy polichromii.

Skontaktuj się z nami mailowo