Nowe Miasto Lubawskie – Prospekt i empora organowa – IV etap prac

Na szafie organowej wykonano uzupełnienia złoceń i srebrzeń oraz częściową ich rekonstrukcję.

Następnie kontynuowano prace przy zdemontowanych elementach znajdujących się w pracowni.  Scalono kolorystycznie warstwę malarską na trzech latarniach ze zwieńczenia, uszakach oraz dwóch kurtynach, a następnie umieszczono te elementy  na swoich miejscach w zwieńczeniu architektury prospektu organowego. Wykonano retusze na płycinach z portretami z empory. Na zaizolowaną werniksem retuszerskim powierzchnię zastosowano retusz farbami temperowymi z dodatkiem Primalu AC33. Na dwóch płycinach bliżej środka wykonano uzupełnienia złoceń i rekonstrukcję srebrzeń postępując analogicznie jak w przypadku pozostałych elementów dekoracyjnych. Na dwóch płycinach skrajnych w miejscu złoceń, zgodnie z najstarszym opracowaniem położona została żółta farba.

Złotowo – III etap prac

Konstrukcja ścian kościoła wykonana jest z belek o grubości ok. 19-21 cm i zróżnicowanej wysokości. Po odsłonięciu rzeczywistego stanu zachowania drewna, usunięto zdegradowane fragmenty zrębu, który zastąpiono nowymi belkami z drewna iglastego. W ramach III etapu prac zaflekowano spękania i szpary w ścianach oraz zdemontowano okna. Ze względu na bardzo zły stan zachowania drewnianych framug, podjęto decyzję o ich zrekonstruowaniu w drewnie iglastym, odpowiednio zabezpieczonym przed ksylofagami.