Nowe Miasto Lubawskie – Prospekt i empora organowa – III etap prac

W tym etapie prac skupiono się na architekturze prospektu i empory. Prace prowadzono na rusztowaniu. Oczyszczono cały obiekt z zabrudzeń powierzchniowych. A następnie oczyszczono z warstw wtórnych postępując analogicznie jak przy zdemontowanych detalach. W trakcie prac odsłonięto Chrystogram, znajdujący się na płycinie nad stołem organowym. Drewno konstrukcji prospektu i empory nie wymagało impregnacji, jego powierzchnię zabezpieczono nakładaną pędzlem żywicą akrylową Paraloid B72 w toluenie.

Następnie wykonano u prace  stolarskie  mające na celu skonsolidowanie ruchomych elementów konstrukcji. Sklejono spękania drewna i wklejono w nie fleki. Otwory po owadach wypełniono bukowymi kołkami oraz gotowym kitem do drewna. Również drobne ubytki drewna uzupełniono tą samą masą szpachlową. Wykonano rekonstrukcję brakujących listew i nie demontowanych elementów dekoracji. Warstwę malarską na powierzchni szafy organowej i empory zabezpieczono warstwą werniksu retuszerskiego. Wykonano retusz scalający brązowej warstwy malarskiej na prospekcie organowym.

Lubawa – Kościół św. Anny – Ołtarz Matki Bożej Lipskiej – etap IV

Na podstawie przeprowadzonych w trakcie dotychczasowych prac badań konserwatorskich przygotowano projekt ołtarza eliminujący znaczące zmiany jego formy dokonane w XX w. Postanowiono bazując na materiałach archiwalnych oraz analogiach przywrócić ołtarzowi formę  jak najbardziej zbliżoną do pierwotnej.

Oczyszczono podstawę ołtarza z wtórnych złoceń i polichromii. Usunięto wtórne nawarstwienia z aplikacji i  wykonano uzupełnienia snycerskie w drewnie lipowym.

Powierzchnię drewna płyciny tła  przeklejono klejem skórnym i położono w 6 warstwach zaprawę kredowo-klejową . Powierzchnię gruntów wygładzono. Pod złocenia położono czerwony pulment naturalny w sześciu warstwach.

Na ramie wykonano złocenia (złotem w płatkach)  i srebrzenia (srebrem w proszku) na czerwonym pulmencie. Na kwiatach i liściach girland ramy, a także na kamieniach korony zwieńczenia wykonano barwne laserunki zgodnie z pierwotnym opracowaniem. W partiach polichromii wykonano retusz i rekonstrukcję warstwy malarskiej, a następnie powierzchnię zabezpieczono damarowym werniksem końcowym.