POIiŚ

Program Infrastruktura i Środowisko

Lubawa – Kościół św. Anny – Prospekt organowy – II etap

W ramach kolejnego etapu prac opracowano metodę usuwania przemalowań i oczyszczono całą powierzchnię prospektu. Wierzchnie warstwy przemalowań usunięto żelem do zdejmowania powłok olejnych V33. Partie złocone i srebrzone doczyszczono z brązowej farby mieszanką rozpuszczalników. Część kitów oraz pozostałości po klejach doczyszczono mechanicznie skalpelem. Dużym odkryciem było odnalezienie po obydwu stronach prospektu śladów po oryginalnych zawiasach, przytrzymujących prawdopodobnie zamykane skrzydła, obecnie niezachowane.

Skontaktuj się z nami mailowo