POIiŚ

Program Infrastruktura i Środowisko

Nowe Miasto Lubawskie – Prospekt i empora organowa – II etap prac

Po rozpoznaniu stanu zachowania oraz rodzaju i liczby nawarstwień zdecydowano o usunięciu przemalowań z początku XX w. i złoceń wykonanych szlagmetalem. Wykonano próby, aby ustalić najbardziej optymalną metodę usuwania zabrudzeń i przemalowań. W pierwszej kolejności oczyszczono zdemontowane elementy. W trakcie prac rozpoznano, że część dekoracji zostało dorobione na początku XX wieku. Po oczyszczeniu większość elementów musiała zostać poddana impregnacji wzmacniającej osłabioną strukturę drewna. Kolejno wykonano naprawy stolarskie: sklejenia pęknięć i ustabilizowanie łączeń. Ubytki formy zdecydowano się uzupełnić flekami z drewna lipowego. Uzupełniono brakujące listwy i gzymsy w zdemontowanych płycinach z empory.

W przypadku trzech rzeźb ze zwieńczenia prospektu uzupełniono również ubytki zaprawy i wykonano retusz oraz rekonstrukcję złoceń i polichromii. Powierzchnię rzeźb zabezpieczono.

Skontaktuj się z nami mailowo