Lubawa – Kościół św. Anny – Ołtarz Matki Bożej Lipskiej – etap III

Zdemontowano pozostałe elementy ołtarza: obraz zasuwowy, wota, płycinę z chmurami z tła ołtarza, cokół z tabernakulum oraz płycinę z mensy i przewieziono do pracowni. Wykonano odkrywki na tych elementach, uzupełniając informacje dotyczące rozpoznania obiektu oraz próby usuwania warstw wtórnych.

OBRAZ

Na obrazie zasuwowym usunięto warstwy pociemniałych werniksów oraz przemalowań, ukazując pierwotne opracowanie malarskie. W obserwacji w podczerwieni uczytelniła się inskrypcja podająca informację o datowaniu i autorze obrazu oraz o XX wiecznej konserwacji.

PODSTAWA OŁATARZA

Na cokole z tabernakulum i na ramie mensy w odkrywkach natrafiono na najstarsze opracowanie złoceń. Oba te elementy były pierwotnie srebrzone na pulmencie. Płycina mensy jest wtórna i pochodzi z ostatniej konserwacji.  Z podstawy zostały zdemontowane aplikacje i oczyszczono całą skrzynię z wierzchnich warstw malarskich. Ponieważ najstarsze opracowanie zachowało się tylko w jednym fragmencie zdecydowano się pozostawić, wykazującą dobrą adhezję i kohezję, wtórną zaprawę.

PŁYCINA TŁA

Tło ołtarza oczyszczono z zabrudzeń, a następnie usunięto wtórne złocenia. Powierzchnia tła została pozbawiona pierwotnych warstw w trakcie poprzednich konserwacji. Zachowały się one śladowo w zagłębieniach formy. Usunięto źle zachowane wtórne warstwy, położone zbyt grubo i zacierające formę rzeźbiarską. Po oczyszczeniu przeprowadzono zabieg impregnacji drewna. Uzupełniono ubytki formy snycerskiej flekami lipowymi i opracowano w nich formę rzeźbiarską.

WOTA

Zdemontowane wota skatalogowano i wykonano opisy stanu zachowania. Następnie przystąpiono do wykonania prób oczyszczania z zabrudzeń oraz produktów korozji.

RAMA

Przeprowadzono impregnację całej ramy ołtarza. Wykonano naprawy stolarskie (wstawienie fleków w miejsca pęknięć drewna i łączeń poszczególnych elementów) i snycerskie aplikacji (liście) oraz ramy. Wykonano rekonstrukcje brakujących elementów: skrzydła aniołów, palce dłoni anioła, liście, kwiatki.

W obrębie zwieńczenia oraz aplikacji i części girland wykonano uzupełnienia ubytków zaprawy po uprzednim zaizolowaniu drewna klejem skórnym. Powierzchnie kitów i zapraw odpowiednio opracowano.

Boleszyn ołtarz Ukrzyżowania

Zakończenie prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym Ukrzyżowania z kościoła parafialnego w Boleszynie

W Wielki Tydzień do kościoła św. Mikołaja Biskupa w Boleszynie powrócił po zakończonej konserwacji i restauracji ołtarz boczny Ukrzyżowania. Ołtarz pochodzi z 1746 roku (o czym świadczy data ze zwieńczenia). Prace przywróciły pierwsze opracowanie ołtarza – usunięto grube warstwy przemalowań, odsłonięto oryginalnie zachowane srebrzenia (uzupełniono ich ubytki w trakcie prac). Zrekonstruowano również zachowaną szczątkowo dekorację malarską w formie prostej malowanej marmoryzacji. Obraz św. Mikołaja ze zwieńczenia, dopasowany wtórnie do ołtarza Ukrzyżowania powróci na swoje oryginalne miejsce w ołtarzu św. Walentego. W jego dotychczasowym miejscu zostanie umieszczona malowana kopia obrazu „Złożenie do grobu”. Prace trwały od września 2017 roku do końca marca 2018.