POIiŚ

Program Infrastruktura i Środowisko

Złotowo – drugi etap prac

W 2018 roku przystąpiono do właściwych prac konserwatorskich i budowlanych. Wykonano odkrywki fundamentów i posadzki. W trakcie prac odsłonięto pierwotne posadowienie dwóch ołtarzy oraz wcześniejszą dekorację malarską ścian zrębu.

Usunięto betonową wylewkę i XX-wieczną  kompletnie zlasowaną ceglaną posadzkę ułożoną na cemencie. Zdemontowano i przewieziono do pracowni konserwatorskiej drewniane wyposażenie świątyni.  Zdjęto również prawdopodobnie XX-wieczny deski stropu, który został w znacznej mierze zniszczony przez ksylofagi.

W trakcie prac przy elewacjach odkopano fundamenty, zdjęto szalunek i odsłonięto belkę fundacyjną z datą 1725 nad południowym  wejściem do kościoła oraz zrąb kościoła, który okazał się być w bardzo złym stanie. Przystąpiono do usunięcia zniszczonych fleków założonych w trakcie poprzednich konserwacji i wycięcia zainfekowanych i całkowicie zdegradowanych fragmentów zrębu.

Skontaktuj się z nami mailowo