POIiŚ

Program Infrastruktura i Środowisko

Strona projektu Perły Drewnianej Architektury Ziemi Lubawskiej realizowanego przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego

O projekcie Perły Architektury

Projekt Perły Drewnianej Architektury Ziemi Lubawskiej ma na celu zachowanie i ochronę najcenniejszego dziedzictwa kulturowego regionu Ziemi Lubawskiej

Zobacz więcej

Kościoły w projekcie

Grupa nacjenniejszych kościołów wraz z zabytkowym wyposażeniem – Perły Drewnianej Architektury Ziemi Lubawskiej

Zobacz więcej

Aktualności

Lista najnowszych wpisów na temat prowadzonego projektu i realizowanych etapów prac.

Zobacz więcej

Prace konserwatorskie i działania promocyjne

Realizowane w projekcie

Działania objęte projektem

Dzięki projektowi prace konserwatorskie są prowadzone w następujących obiektach: Parafia rzymskokatolicka pw. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim. Parafia pw. Świętego Marcina Biskupa w Boleszynie; Parafia pw. Wszystkich Świętych w Brzoziu; Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny i Świętej Anny w Lubawie; Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomnie; Parafia pw. Świętego Wawrzyńca w Rożentalu; Parafia pw. Świętego Michała Archanioła w Tylicach; Parafia pw. Świętej Barbary w Złotowie. Zobacz kościoły
Celami pośrednimi projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej regionu; zwiększenie działań kulturalnych, a co za tym idzie aktywizacja społeczności (m.in. jarmark Krzyżacki, wieczorne msze plenerowe, rajd rowerowy po ziemi lubawskiej szlakiem św. Jakuba); zwiększenie działań edukacyjnych w parafiach uczestniczących w projekcie. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w formie partnerstwa projektowego. Zobacz aktualności
Jarmark Krzyżacki, Wieczorne msze plenerowe, Rajd rowerowy po ziemi lubawskiej szlakiem św. Jakuba to tylko część z zaplanowanych wydarzeń realizowanych w ramach projektu Zobacz aktualności

Cele projektu Drewniane Perły Architektury

Konserwacja

Konserwacja i restauracja najcenniejszych obiektów zabytkowych

Ochrona

Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Lubawskiej

Promocja

Promocja turystyczna i kulturalna regionu

Najnowsze informacje na temat prowadzonych prac i działań projektu Perły Drewnianej Architektury
Boleszyn - kościół św. Marcina

Parafia św. Marcina powstała w poł. XIV w. i należała do kapituły chełmińskiej. Po raz pierwszy nazwa miejscowości występuje w dokumentach jako Boleschino (1402–1416). Potem znaleźć można też nazwę Bollozin (1490), Boleszyn (1570), Bolesino (1647). W dokumentach biskupa chełmińskiego Arnolda Stapila (1402–1416) znajduje się najstarsza pisana wzmianka zawierająca nazwę parafii. Kościół pw. św. Marcina w Boleszynie znany jest jako sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, której kult rozwinął się od XVII w.

Boleszyn
Nowe Miasto kościół

Budowę ceglanej świątyni rozpoczęto od prezbiterium, najprawdopodobniej dostawiając je do wcześniejszego, drewnianego kościoła, być może istniejącego już w 1320 r. W 2 połowie XIV w. do prezbiterium dostawiono trójnawowy korpus, z trzema wejściami. kościól otrzymał on formę bazyliki. Na zachodnim skraju nawy głównej wystawiono masywną wieżę, która była budowana etapami. Zanim ukończono wieżę, na pocz. XV w. rozbudowano jeszcze prezbiterium, dodając m.in. trójboczne zamknięcie zwieńczone sterczynami i wimpergami.

Nowe Miasto Lubawskie

Obecna świątynia pochodzi z 1739 roku. W końcu XIX w. dobudowana została murowana zakrystia i skarbczyk. Jest to świątynia orientowana, o drewnianej konstrukcji zrębowej, z węższym od nawy głównej prezbiterium. Po stronie zachodniej mieści się kwadratowa wieża. Strop świątyni jest płaski, wspólny dla nawy głównej i prezbiterium.

Boleszyn
Kościołów
Parafii
Ołtarzy
Zabytkowych obiektów

Nasz zespół

Prace konserwatorskie

Konserwacja dzieł sztuki

Działania promocyjne

Multimedia

Działania kulturalne

Zwiększenie atrakcyjności

Formularz Kontaktowy

Zachęcamy do przesyłania zapytań za pośrednictwem formularza na temat prowadzonego projektu

  Your Name *

  Your Email *

  Your Company

  Your Phone Number *

  Your Message *

  Skontaktuj się z nami mailowo

  Dostosuj rozmiar czcionki
  Ustawienia kontrastu